Astrorječnik, izvor: Adobe Firefly

Astrorječnik: engleski → hrvatski

Dobrodošli na stranice Astrorječnika, gdje ćete naći prijevode engleskog astronomskog nazivlja na hrvatski. Ovo je omogućeno zahvaljujući suradnji sa studenticama i studentima diplomskog studija prevoditeljskog smjera na Odsjeku za anglistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na kolegiju Prevođenje znanstvenih tekstova, pod vodstvom dr.sc. Ande Bukvić Pažin, lekt., koji su navedeni niže.

Astrorječnik

Prijevod na hrvatski

eon

Referenca

https://enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=18064

Prijevod na hrvatski

albedo

Referenca

https://enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=1376

Prijevod na hrvatski

almanah

Referenca

https://enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=1886

Prijevod na hrvatski

visina

Referenca

http://struna.ihjj.hr/naziv/visina/29835/#naziv

Prijevod na hrvatski

amorfni materijal

Referenca

https://www.bib.irb.hr/1097134/download/1097134.ZAVRNI_RAD_MESAR_.pdf

Prijevod na hrvatski

amplituda

Referenca

http://struna.ihjj.hr/naziv/amplituda/30140/

Prijevod na hrvatski

kutna udaljenost

Referenca

https://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=69774

Prijevod na hrvatski

prstenasta pomrčina

Referenca

https://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=49382

Prijevod na hrvatski

anomalistički mjesec

Referenca

https://enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=36366

Prijevod na hrvatski

antropogen

Referenca

http://struna.ihjj.hr/naziv/antropogen/23861/#naziv

Prijevod na hrvatski

afel

Referenca

http://struna.ihjj.hr/naziv/aphel/7754/#naziv

Prijevod na hrvatski

Afroditina zemlja

Referenca

https://enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=642466

Prijevod na hrvatski

apogej

Referenca

http://struna.ihjj.hr/naziv/apogej/7762/#naziv

Prijevod na hrvatski

prividni promjer

Referenca

https://hrcak.srce.hr/file/307851

Prijevod na hrvatski

kutna minuta

Referenca

http://struna.ihjj.hr/naziv/kutna-minuta/7450/#naziv

Prijevod na hrvatski

astenosfera

Referenca

https://enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=67110

Prijevod na hrvatski

asteroid

Referenca

https://proleksis.lzmk.hr/41893/

Prijevod na hrvatski

astronomska jedinica

Referenca

https://enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=4320

Prijevod na hrvatski

atmosfera

Referenca

http://struna.ihjj.hr/naziv/atmosfera/7900/

Prijevod na hrvatski

sloj atmosfere

Referenca

https://enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=4464

Prijevod na hrvatski

baricentar

Referenca

https://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=5920

Prijevod na hrvatski

bazalt

Referenca

https://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=6402

Prijevod na hrvatski

dvojna zvijezda

Referenca

http://struna.ihjj.hr/naziv/dvojna-zvijezda/11481/

Prijevod na hrvatski

dvojni sustav

Referenca

http://struna.ihjj.hr/naziv/dvojni-sustav/18327/

Prijevod na hrvatski

vrelište

Referenca

https://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=65461

Prijevod na hrvatski

Ravnica vrućine

Referenca

https://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=40221

Prijevod na hrvatski

svemirsko tijelo

Referenca

https://enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=43187

Prijevod na hrvatski

središnje tijelo

Referenca

https://repozitorij.pmf.unizg.hr/islandora/object/pmf:6989

Prijevod na hrvatski

središnja zvijezda

Referenca

https://repozitorij.etfos.hr/islandora/object/etfos:3107

Prijevod na hrvatski

središte mase (centar mase)

Referenca

https://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=68938

Prijevod na hrvatski

centrifugalna sila

Referenca

http://struna.ihjj.hr/naziv/centrifugalna-sila/7833/#naziv

Prijevod na hrvatski

komet

Referenca

http://struna.ihjj.hr/naziv/komet/21015/

Prijevod na hrvatski

orbita kometa

Referenca

https://www.astroucionica.hr/kako-je-komet-neowise-dobio-repove/

Prijevod na hrvatski

vodljivi sloj

Referenca

https://www.znanje.org/i/i25/05iv07/05iv0723fll/ZEMLJA.html

Prijevod na hrvatski

konjunkcija

Referenca

https://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=32817

Prijevod na hrvatski

kontinentalna kora

Referenca

https://enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=33107

Prijevod na hrvatski

pomicanje kontinenata

Referenca

http://abcgeografija.com/teme/tektonika-ploca/

Prijevod na hrvatski

konvekcija

Referenca

https://enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=32968

Prijevod na hrvatski

jezgra

Referenca

https://enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=67110

Prijevod na hrvatski

kruna

Referenca

https://enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=64246

Prijevod na hrvatski

krater

Referenca

http://nazivlje.hr/rijec/krater/3851/

Prijevod na hrvatski

kora

Referenca

https://enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=67110

Prijevod na hrvatski

Curieva temperatura

Referenca

http://struna.ihjj.hr/naziv/curieova-temperatura/8507/#naziv

Prijevod na hrvatski

D sloj

Referenca

https://www.galaksija.hr/tekst/Zemlja/1123/1

Prijevod na hrvatski

promjer

Referenca

http://struna.ihjj.hr/zzp/term/promjer/6994/

Prijevod na hrvatski

diferencijacija

Referenca

https://proleksis.lzmk.hr/17669/

Prijevod na hrvatski

difrakcija

Referenca

http://struna.ihjj.hr/naziv/difrakcija/24873/#naziv

Prijevod na hrvatski

progradno gibanje

Referenca

https://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=69744

Prijevod na hrvatski

Sunčev disk

Referenca

https://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=49381

Prijevod na hrvatski

disocijacija

Referenca

http://struna.ihjj.hr/naziv/disocijacija/42089/#naziv

Prijevod na hrvatski

dvojni sustav

Referenca

https://proleksis.lzmk.hr/37595/

Prijevod na hrvatski

patuljasti planet

Referenca

http://struna.ihjj.hr/naziv/patuljasti-planet/11521/

Prijevod na hrvatski

dinamika

Referenca

http://struna.ihjj.hr/naziv/dinamika/7573/#naziv

Prijevod na hrvatski

Zemljin plašt

Referenca

https://www.matica.hr/hr/446/zemlja-nemirni-planet-24403/

Prijevod na hrvatski

Zemljina masa

Referenca

https://enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=67110

Prijevod na hrvatski

Zemljina orbita

Referenca

https://dabar.srce.hr/islandora/object/pmf%3A6209

Prijevod na hrvatski

oseka

Referenca

http://nazivlje.hr/search/?q=oseka

Prijevod na hrvatski

ekscentricitet

Referenca

ekscentricitet | Struna | Hrvatsko strukovno nazivlje (ihjj.hr)

Prijevod na hrvatski

ekscentrična orbita

Referenca

https://dabar.srce.hr/islandora/object/pmf%3A1642

Prijevod na hrvatski

pomr_ina

Referenca

https://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=49381

Prijevod na hrvatski

ekliptika

Referenca

https://enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=17320

Prijevod na hrvatski

ekliptička dužina

Referenca

https://enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=69168

Prijevod na hrvatski

električna provodnost

Referenca

https://enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=69718

Prijevod na hrvatski

elongacija

Referenca

https://proleksis.lzmk.hr/19591/

Prijevod na hrvatski

energija po jedinici površine

Referenca

http://www.phy.pmf.unizg.hr/~atonejc/6%20FCS%20Prijenosne%20pojave.pdf

Prijevod na hrvatski

ekvator

Referenca

https://enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=17502

Prijevod na hrvatski

erozija

Referenca

https://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=18322

Prijevod na hrvatski

Večernja zvijezda

Referenca

https://enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=64246

Prijevod na hrvatski

rasjed

Referenca

http://struna.ihjj.hr/naziv/rasjed/17788/#naziv

Prijevod na hrvatski

jezgra od željeza i nikla

Referenca

https://kozmos.hr/zagonetne-znacajke-pronadene-duboko-u-zemljinoj-unutrasnjosti/

Prijevod na hrvatski

glinenac

Referenca

https://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=22304

Prijevod na hrvatski

plima

Referenca

http://nazivlje.hr/search/?q=plima

Prijevod na hrvatski

gustoća energijskoga toka

Referenca

http://struna.ihjj.hr/naziv/gustoca-energijskoga-toka/21299/#naziv

Prijevod na hrvatski

tok energije po jedinici povr_ine

Referenca

https://www.pmf.unizg.hr/_download/repository/fk2_skripta2%5B2%5D.pdf

Prijevod na hrvatski

slobodna voda

Referenca

http://struna.ihjj.hr/naziv/slobodna-voda/37255/

Prijevod na hrvatski

ledište

Referenca

http://struna.ihjj.hr/naziv/lediste/18239/

Prijevod na hrvatski

trenje

Referenca

http://struna.ihjj.hr/naziv/trenje/4542/

Prijevod na hrvatski

uštap

Referenca

https://enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=63484

Prijevod na hrvatski

Opća skupština

Referenca

https://iate.europa.eu/entry/result/791491/hr-en-hr

Prijevod na hrvatski

opća teorija relativnosti

Referenca

http://struna.ihjj.hr/naziv/opca-teorija-relativnosti/7813/#naziv

Prijevod na hrvatski

visoravni

Referenca

https://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=64848

Prijevod na hrvatski

geofizičar

Referenca

https://enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=21682

Prijevod na hrvatski

geoznanosti

Referenca

https://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=21754

Prijevod na hrvatski

divovski planet

Referenca

https://enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=48577

Prijevod na hrvatski

glacijacija

Referenca

https://proleksis.lzmk.hr/6121/

Prijevod na hrvatski

granit

Referenca

https://geology.com/rocks/granite.shtml

Prijevod na hrvatski

gravitacija

Referenca

http://struna.ihjj.hr/naziv/gravitacija/7759/

Prijevod na hrvatski

gravitacijski kolaps

Referenca

https://proleksis.lzmk.hr/24358/

Prijevod na hrvatski

razlika u gravitaciji

Referenca

http://www.ss-gospodarska-buje.skole.hr/?news_id=58

Prijevod na hrvatski

gravitacijsko polje

Referenca

http://struna.ihjj.hr/naziv/gravitacijsko-polje/7779/

Prijevod na hrvatski

gravitacija

Referenca

https://enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=23172

Prijevod na hrvatski

efekt staklenika

Referenca

https://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=17109

Prijevod na hrvatski

staklenički plin

Referenca

http://struna.ihjj.hr/naziv/staklenicki-plin/38851/#naziv

Prijevod na hrvatski

hemisfera

Referenca

https://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=24938

Prijevod na hrvatski

plima

Referenca

http://struna.ihjj.hr/naziv/plima/7750/

Prijevod na hrvatski

planinsko područje

Referenca

https://www.enciklopedija.hr/Trazi.aspx?t=planinsko%20podru%C4%8Dje&s=0&k=10

Prijevod na hrvatski

vruća točka

Referenca

https://www.nps.gov/subjects/geology/plate-tectonics-hotspots.htm

Prijevod na hrvatski

hidrostatska ravnoteža

Referenca

https://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=71046

Prijevod na hrvatski

hiperboli_na orbita

Referenca

https://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=45401

Prijevod na hrvatski

Međunarodni astronomski savez

Referenca

https://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=26814

Prijevod na hrvatski

upadno svjetlo

Referenca

https://fotoelementar.com/offsite-4/offsite-12/page-70/

Prijevod na hrvatski

donja konjunkcija

Referenca

https://proleksis.lzmk.hr/32188/

Prijevod na hrvatski

infracrveno zračenje

Referenca

https://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=27417

Prijevod na hrvatski

unutarnja jezgra

Referenca

https://enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=67110

Prijevod na hrvatski

Međunarodni astronomski savez

Referenca

http://struna.ihjj.hr/naziv/medjunarodni-astronomski-savez/11508/

Prijevod na hrvatski

Ištarina zemlja

Referenca

https://enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=64246

Prijevod na hrvatski

jovijanski planet

Referenca

https://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=48577

Prijevod na hrvatski

sletač

Referenca

https://www.astroucionica.hr/sto-nas-ceka-u-rujnu/

Prijevod na hrvatski

geografska širina

Referenca

http://struna.ihjj.hr/naziv/geografska-sirina/2270/#naziv

Prijevod na hrvatski

zadnja četvrt

Referenca

https://proleksis.lzmk.hr/37595/

Prijevod na hrvatski

tok lave

Referenca

https://enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=64246

Prijevod na hrvatski

istočni rub

Referenca

https://enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=36366

Prijevod na hrvatski

libracija

Referenca

https://enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=36366

Prijevod na hrvatski

linija čvorova

Referenca

https://zvjezdarnica.hr/knjige/Astronomija1.pdf

Prijevod na hrvatski

tekući feronikal

Referenca

http://www.pse.pbf.hr/hrvatski/elementi/ni/spojevi.html

Prijevod na hrvatski

litosfera

Referenca

https://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=36831

Prijevod na hrvatski

longitudinalni P-val

Referenca

https://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=63782

Prijevod na hrvatski

longitudinalni val

Referenca

http://struna.ihjj.hr/naziv/longitudinalni-val/7984/#naziv

Prijevod na hrvatski

bestežinsko stanje

Referenca

https://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=7284

Prijevod na hrvatski

oseka

Referenca

http://struna.ihjj.hr/naziv/oseka/7768/#naziv

Prijevod na hrvatski

nizina

Referenca

https://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=43941

Prijevod na hrvatski

pomrčina Mjeseca

Referenca

https://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=49381

Prijevod na hrvatski

Mjesečev limb

Referenca

https://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=36550

Prijevod na hrvatski

Mjesečeva orbita

Referenca

https://www.astroucionica.hr/zanimljivosti-o-mjesecu/

Prijevod na hrvatski

Mjesečeva mijena

Referenca

https://enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=41315#poglavlje109784

Prijevod na hrvatski

mega annum

Referenca

https://opentextbc.ca/geology/chapter/1-6-geological-time/

Prijevod na hrvatski

magnetsko polje

Referenca

http://struna.ihjj.hr/naziv/magnetsko-polje/8544/#naziv

Prijevod na hrvatski

plašt

Referenca

https://enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=67110

Prijevod na hrvatski

Maxwellovo gorje

Referenca

https://enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=64246

Prijevod na hrvatski

srednja gustoća

Referenca

http://struna.ihjj.hr/naziv/prosjecna-gustoca/22064/#naziv

Prijevod na hrvatski

prosjećna brzina rotacije

Referenca

https://eskola.zvjezdarnica.hr/osnove-astronomije/sunce/sunceva-rotacija-2/

Prijevod na hrvatski

talište

Referenca

https://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=60283

Prijevod na hrvatski

mezosfera

Referenca

https://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=40524#komentar

Prijevod na hrvatski

meteoroid

Referenca

http://struna.ihjj.hr/naziv/meteoroid/21020/

Prijevod na hrvatski

oceanski bazen

Referenca

https://wblog.wiki/hr/Ocean_basin

Prijevod na hrvatski

oceanski hrbat

Referenca

https://enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=44680

Prijevod na hrvatski

Milankovićevi ciklusi

Referenca

https://enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=40815

Prijevod na hrvatski

manje tijelo

Referenca

https://enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=48577

Prijevod na hrvatski

Mohorovičićev diskontinuitet

Referenca

https://enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=70946

Prijevod na hrvatski

mjesec

Referenca

http://struna.ihjj.hr/naziv/mjesec/7789/

Prijevod na hrvatski

Mjesečev limb

Referenca

https://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=36550

Prijevod na hrvatski

Danica

Referenca

https://enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=13853

Prijevod na hrvatski

maglica

Referenca

https://enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=38018

Prijevod na hrvatski

Neptun

Referenca

https://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=43437

Prijevod na hrvatski

mlađak

Referenca

https://enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=41347

Prijevod na hrvatski

linija čvorova

Referenca

https://zvjezdarnica.hr/knjige/Astronomija1.pdf

Prijevod na hrvatski

čvor

Referenca

https://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=13552

Prijevod na hrvatski

nodički mjesec

Referenca

https://enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=41316

Prijevod na hrvatski

sjeverna hemisfera

Referenca

https://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=24938

Prijevod na hrvatski

nutacija

Referenca

https://enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=44447

Prijevod na hrvatski

okultacija

Referenca

https://enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=44974

Prijevod na hrvatski

oceanska kora

Referenca

https://enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=33107

Prijevod na hrvatski

olivin

Referenca

https://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=45060

Prijevod na hrvatski

opozicija

Referenca

https://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=45292

Prijevod na hrvatski

orbita

Referenca

http://struna.ihjj.hr/naziv/orbita/7790/

Prijevod na hrvatski

orbitalni ekscentricitet

Referenca

https://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=70109

Prijevod na hrvatski

orbitalni element

Referenca

https://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=71288

Prijevod na hrvatski

elipti_na orbita

Referenca

https://enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=45401

Prijevod na hrvatski

ophodno vrijeme

Referenca

http://struna.ihjj.hr/naziv/ophodno-vrijeme/10199/

Prijevod na hrvatski

ophodno vrijeme Zemlje

Referenca

https://hrcak.srce.hr/file/323077

Prijevod na hrvatski

orbitalna brzina

Referenca

https://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=69722

Prijevod na hrvatski

vanjska jezgra

Referenca

https://enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=67110

Prijevod na hrvatski

P-val

Referenca

https://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=63782

Prijevod na hrvatski

paleomagnetizam

Referenca

http://struna.ihjj.hr/naziv/paleomagnetizam/31988/

Prijevod na hrvatski

palačinkasta kupola

Referenca

https://zir.nsk.hr/islandora/object/ufzg:1901/datastream/PDF/view

Prijevod na hrvatski

djelomična pomrčina

Referenca

https://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=49381

Prijevod na hrvatski

perigej

Referenca

http://struna.ihjj.hr/naziv/perigej/7763/#naziv

Prijevod na hrvatski

perihel

Referenca

http://struna.ihjj.hr/naziv/perihel/7753/

Prijevod na hrvatski

perturbacija

Referenca

https://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=47762

Prijevod na hrvatski

fazni prijelaz

Referenca

https://enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=19104

Prijevod na hrvatski

Venerine mijene

Referenca

https://enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=64246

Prijevod na hrvatski

fotometar

Referenca

http://struna.ihjj.hr/naziv/fotometar/34286/

Prijevod na hrvatski

fotometrijsko mjerenje

Referenca

https://enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=20266

Prijevod na hrvatski

planet

Referenca

http://struna.ihjj.hr/naziv/planet/21023/

Prijevod na hrvatski

planetarna orbita

Referenca

https://www.aad.hr/novosti

Prijevod na hrvatski

planetologija

Referenca

https://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=48579

Prijevod na hrvatski

planetoid

Referenca

http://struna.ihjj.hr/naziv/planetoid/21024/

Prijevod na hrvatski

tektonika ploča

Referenca

https://enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=60700

Prijevod na hrvatski

sustav Pluton-Haron

Referenca

https://geografija.hr/pluton-izgubljeni-planet/

Prijevod na hrvatski

pozitivna povratna sprega

Referenca

http://struna.ihjj.hr/naziv/pozitivna-povratna-sprega/28766/

Prijevod na hrvatski

potencijalna energija

Referenca

https://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=49737

Prijevod na hrvatski

precesija

Referenca

https://proleksis.lzmk.hr/42528

Prijevod na hrvatski

pramaglica

Referenca

https://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=30248

Prijevod na hrvatski

rasprostiranje

Referenca

http://struna.ihjj.hr/naziv/rasprostiranje/21421/#naziv

Prijevod na hrvatski

piroksen

Referenca

https://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=48403

Prijevod na hrvatski

radarski odjek

Referenca

http://struna.ihjj.hr/naziv/radarski-odjek/1036/

Prijevod na hrvatski

radarska karta

Referenca

http://struna.ihjj.hr/naziv/radarska-karta/1930/#naziv

Prijevod na hrvatski

zračenje

Referenca

https://enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=67437

Prijevod na hrvatski

tlak zračenja

Referenca

http://struna.ihjj.hr/naziv/radijacijski-tlak/8584

Prijevod na hrvatski

radioastronomija

Referenca

http://struna.ihjj.hr/en/naziv/radioastronomija/11525/

Prijevod na hrvatski

radioizvor

Referenca

https://enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=51487

Prijevod na hrvatski

proces obnavljanja povr_ine

Referenca

https://windows2universe.org/earth/interior/planetary_resurfacing.html

Prijevod na hrvatski

refleksija

Referenca

https://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=52212

Prijevod na hrvatski

refrakcija

Referenca

https://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=52225

Prijevod na hrvatski

relativna zastupljenost

Referenca

https://www.nakladaslap.com/public/docs/knjige/fiziologija%201.pdf

Prijevod na hrvatski

retrogradno gibanje

Referenca

https://enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=69744

Prijevod na hrvatski

revolucija

Referenca

https://enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=52629

Prijevod na hrvatski

zapadni rub

Referenca

https://enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=36366

Prijevod na hrvatski

kruto tijelo

Referenca

http://struna.ihjj.hr/naziv/kruto-tijelo/7709/

Prijevod na hrvatski

prstenasta planina

Referenca

https://www.nature.com/articles/s41561-020-0606-1

Prijevod na hrvatski

period rotacije

Referenca

period | Hrvatska enciklopedija

Prijevod na hrvatski

rotacijska os

Referenca

http://struna.ihjj.hr/naziv/rotacijska-os/32671/

Prijevod na hrvatski

kineti_ka energija rotacije

Referenca

http://struna.ihjj.hr/naziv/kineticka-energija-rotacije/7704/

Prijevod na hrvatski

S-val

Referenca

https://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=63782

Prijevod na hrvatski

sarosov period

Referenca

https://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=54642

Prijevod na hrvatski

satelit

Referenca

http://struna.ihjj.hr/naziv/satelit/7788/

Prijevod na hrvatski

Saturnov satelit

Referenca

https://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=54704

Prijevod na hrvatski

razina mora

Referenca

http://struna.ihjj.hr/naziv/razina-mora/9572/

Prijevod na hrvatski

seizmički diskontinuitet

Referenca

https://repozitorij.gfv.unizg.hr/islandora/object/gfv%3A239/datastream/PDF/view

Prijevod na hrvatski

seizmi_ki transverzalni S-val

Referenca

https://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=63782

Prijevod na hrvatski

velika poluos

Referenca

http://struna.ihjj.hr/naziv/velika-poluos-elipse/33008/

Prijevod na hrvatski

udarni val

Referenca

http://struna.ihjj.hr/naziv/udarni-val/8000/#naziv

Prijevod na hrvatski

kratkoživući izotop

Referenca

http://struna.ihjj.hr/naziv/izotopi/9969/#naziv

Prijevod na hrvatski

sideri_ki mjesec

Referenca

http://struna.ihjj.hr/naziv/sidericki-period/10200/#naziv

Prijevod na hrvatski

silikat

Referenca

http://struna.ihjj.hr/naziv/silikati/34473/#naziv

Prijevod na hrvatski

sin

Referenca

https://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=62273

Prijevod na hrvatski

radar sa sintetički otvorenom blendom

Referenca

https://zir.nsk.hr/islandora/object/rgn:1780/datastream/PDF/view

Prijevod na hrvatski

malo tijelo Sunčeva sustava

Referenca

https://hrcak.srce.hr/file/19251

Prijevod na hrvatski

solarni disk

Referenca

https://hrcak.srce.hr/file/350103

Prijevod na hrvatski

tok Sun_evog zra_enja

Referenca

http://struna.ihjj.hr/naziv/tok-zracenja/21350/

Prijevod na hrvatski

Sunčevo zračenje

Referenca

https://hrcak.srce.hr/67419

Prijevod na hrvatski

Sunčev sustav

Referenca

http://struna.ihjj.hr/naziv/suncev-sustav/11541/

Prijevod na hrvatski

Sun_ev vjetar

Referenca

http://struna.ihjj.hr/naziv/suncev-vjetar/8556/

Prijevod na hrvatski

svemirska letjelica

Referenca

http://struna.ihjj.hr/naziv/svemirska-letjelica/22978/#naziv

Prijevod na hrvatski

spektroskopija

Referenca

https://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=57380

Prijevod na hrvatski

vezanje spina i staze

Referenca

https://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=66954

Prijevod na hrvatski

živa morska mijena

Referenca

http://skola.gfz.hr/d1_1.htm

Prijevod na hrvatski

stvaranje zvijezda (nastanak zvijezda)

Referenca

https://www.astroucionica.hr/9-zanimljivosti-o-zvijezdama/

Prijevod na hrvatski

okultacija zvijezda

Referenca

https://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=44974

Prijevod na hrvatski

podlunarno područje

Referenca

https://repozitorij.pmf.unizg.hr/islandora/object/pmf:362

Prijevod na hrvatski

podsolarna točka

Referenca

Kada je Zemlja najbli_a Suncu? - Astronomija - 2022 (gsusigmanu.org)

Prijevod na hrvatski

sumporov(IV) oksid

Referenca

http://eskola.chem.pmf.hr/odgovori/odgovor.php3?sif=9974

Prijevod na hrvatski

gornja konjunkcija

Referenca

https://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=32817

Prijevod na hrvatski

vanjski planet

Referenca

https://adkoprivnica.hr/mala-skola-astronomije-3/

Prijevod na hrvatski

sinodički mjesec

Referenca

https://proleksis.lzmk.hr/55881/

Prijevod na hrvatski

terestrički planet

Referenca

https://enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=48577

Prijevod na hrvatski

toplinsko zračenje

Referenca

http://struna.ihjj.hr/naziv/toplinsko-zracenje/9376/#naziv

Prijevod na hrvatski

plimna sila

Referenca

http://struna.ihjj.hr/naziv/plimna-sila/7766/#naziv

Prijevod na hrvatski

morska mijena

Referenca

http://struna.ihjj.hr/naziv/morska-mijena/7756/

Prijevod na hrvatski

Titan

Referenca

https://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=61473

Prijevod na hrvatski

transneptunsko tijelo

Referenca

https://enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=62050

Prijevod na hrvatski

potpuna pomrčina

Referenca

https://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=49381

Prijevod na hrvatski

transneptunsko tijelo

Referenca

https://enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=62050

Prijevod na hrvatski

transverzalni val

Referenca

http://struna.ihjj.hr/naziv/transverzalni-val/8010/#naziv

Prijevod na hrvatski

umbra

Referenca

https://enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=69666

Prijevod na hrvatski

Uranov prsten

Referenca

https://enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=63293

Prijevod na hrvatski

Venerina površina

Referenca

https://en.wikipedia.org/wiki/Geology_of_Venus

Prijevod na hrvatski

proljetna ravnodnevica

Referenca

https://enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=17508

Prijevod na hrvatski

vertikalni tok

Referenca

https://www.bib.irb.hr/145505

Prijevod na hrvatski

viskozna tekućina

Referenca

https://www.pmf.unizg.hr/_download/repository/Hidrodinamika/09-pred.pdf

Prijevod na hrvatski

hlapljivi organski spojevi

Referenca

http://struna.ihjj.hr/search-do/?q=hlapljivi+organski+spoj#container

Prijevod na hrvatski

vulkanska erupcija

Referenca

https://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=65684

Prijevod na hrvatski

padajući polumjesec

Referenca

https://www.dcem.us/WDdugout/moon_popup.php?lang=hr&script=moon_c_block.php

Studentice i studenti diplomskog studija prevoditeljskog smjera na Odsjeku za anglistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na kolegiju Prevođenje znanstvenih tekstova, pod vodstvom dr.sc. Ande Bukvić Pažin, lekt.
1. Anamaria Brkić
2. Dominik Kiseljak
3. Jan Sabolić
4. Vito Balen
5. Ivan Novak
6. Luka Koren
7. Emilija Sinjeri
8. Matea Goljački
9. Martina Goluža
10. Barbara Surjan
11. Sara Barnjak
12. Lana Potočki
13. Ana Lovrečki
14. Nera Šoštarić
15. Ivona Rožić
16. Rebeka Petković
17. Juraj Pavković
18. Mikela Klaj
19. Marko Bratić
20. Ivana Gabrijela Turina
21. Tea Jurković
22. Josipa Milardović

PRIJAVITE SE NA ASTROLETAK

I otprilike jedanput mjesečno dobivat ćete vijesti iz svemira :)
Astroletak simple
Astroučionica će koristiti vašu e-poštu samo za slanje Astroletka. Svoju odluku možete promijeniti u bilo kojem trenutku kontaktirajući nas na [email protected]. Klikom na gumb potvrđujute korištenje svojih podataka pod ovim uvjetima.

PIŠE VERNESA

Vernesa Smolčić
Vernesa je astrofizičarka s dugogodišnjim međunarodnim iskustvom. Doktorirala je 2007. godine u Njemačkoj te se potom usavršavala u SAD-u, Njemačkoj i Australiji. Od 2013. godine radi u Hrvatskoj kao profesorica na Fizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a popularizacija znanosti jedan joj je od životnih prioriteta :) .
Saznajte više
PRIJAVITE SE NA ASTROLETAK
i jedanput mjesečno dobivat ćete vijesti iz svemira :) 
Astroletak simple
Astroučionica će koristiti vašu e-poštu samo za slanje Astroletka. Svoju odluku možete promijeniti u bilo kojem trenutku kontaktirajući nas na [email protected]. Klikom na gumb potvrđujute korištenje svojih podataka pod ovim uvjetima.
© 2024 VS CREATIVE, obrt za kreativne usluge, vl. Vernesa Smolčić
cartmagnifiercrosschevron-upchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram